Máy giặt công nghiệp Primus FX 7,9,12,15,20,27,32kg

X